Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Δειγματική διδασκαλία με θέμα: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - Ο ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δειγματική διδασκαλία στην Ιστορία της Γ΄ τάξης του Δημοτικού
Πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2009, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων της Σχολικής Συμβούλου 21ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αττικής.

Α: Στόχοι διδακτικής προσέγγισης
Γενικός
 • Οι μαθητές να είναι σε θέση παρουσιάζουν προφορικά ή γραπτά πτυχές από την καθημερινή ζωή των Κυκλαδιτών της εποχής του Χαλκού μέσα από την επεξεργασία αρχαιολογικών ευρημάτων και άλλων πηγών.
Ειδικοί
1. Γνωστικοί
(α) Δηλωτικοί
 • Να γνωρίσουν τη μεγάλη ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας στις Κυκλάδες και να κατανοήσουν τη σημασία των παραγόντων αυτών για την ανάπτυξη των νησιών,
 • Να κατανοήσουν τη σημασία του γεωγραφικού παράγοντα στην ανάπτυξη των Κυκλαδιτών.
 • Να κατανοήσουν τι άνθρωποι ήταν οι Κυκλαδίτες της εποχής του Χαλκού, με τι ασχολούνταν και τι προσέφεραν στον πολιτισμό, (επεξεργασία σχεδιαγράμματος, επεξεργασία πηγών.)
(β) Εννοιολογικοί
 • Να είναι σε θέση να κατανοούν τις έννοιες : Κυκλάδες, Εποχή του Χαλκού, κτερίσματα, αγγεία, ανταλλακτικό εμπόριο, (επεξεργασία σχεδιαγράμματος)
(γ) Μεθοδολογικοί
 • Να συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα της χρήσης των πηγών στο μάθημα της ιστορίας.
 • Να κατανοούν τις ιστορικές πηγές ως μαρτυρίες για το παρελθόν.
 • Να συνδέουν πρωτογενείς (αρχαιολογικά ευρήματα) και δευτερογενείς (υποθέσεις ιστορικών) πηγές.
 • Να συσχετίζουν το περιεχόμενο της ιστορικής πηγής με την εποχή προέλευσης της.
 • Να επεξεργάζονται αντικρουόμενες πηγές και να κατανοούν ότι η ιστορική γνώση συμπληρώνεται από τις υποθέσεις των ιστορικών (με την προϋπόθεση να είναι σωστά τεκμηριωμένες).
2. Αξιακοί / στάσεις και αντιλήψεις 

 • Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με της έννοιες της «συνέχειας» και της «αλλαγής» ανθρώπινων συμπεριφορών και πολιτισμικών στοιχείων στο πέρασμα του χρόνου.
 • Να κατανοούν πως όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τον πολιτισμό στον οποίο ανήκουν και την χρονική περίοδο στην οποία έζησαν, είχαν ή έχουν ανάγκες και συναισθήματα που δεν διαφέρουν κατά πολύ από αυτές των συνανθρώπων τους .
Β: Μεθοδολογικές τεχνικές
 • Αφήγηση- παρουσίαση.
 • Ταξινόμηση, ανάλυση και ερμηνεία ιστορικών πηγών.
 • Στρατηγική για την κριτική προσέγγιση και την  παιδαγωγική αξιοποίηση των πηγών.
Γ: Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή), Οι φίλοι μου τα ειδώλια (έκδοση 2008, on-line διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Μουσείου http://www.cycladic.gr/ ).
ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Συνεχίζουμε την επεξεργασία με τον ίδιο τρόπο, επιλέγοντας από τα ειδώλια όσες ανθρώπινες μορφές θεωρούμε σημαντικό να μελετήσουν οι μαθητές, ανάλογα και με τον διδακτικό χρόνο που διαθέτουμε.
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη των αντικειμένων, οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν από την επεξεργασία των πηγών και τα στοιχεία που έχουν καταγράψει στο φύλλο εργασίας, προκειμένου να αναπαραστήσουν όψεις της καθημερινής ζωής των ανθρώπων στην εποχή του χαλκού. Η επόμενη διαφάνεια δίνει έναν τρόπο:
Επέκταση των δραστηριοτήτων σε νεότερες εποχές και σύνδεση με τα καλλιτεχνικά μαθήματα.


Δ: Επέκταση της διδακτικής πρότασης
 • Οι δραστηριότητες εντοπίζονται στην ταξινόμηση,  ανάλυση και ερμηνεία πρωτογενούς ιστορικού υλικού με στόχο να κατανοηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά της κυκλαδικής τέχνης (εισαγωγή στον κυκλαδικό πολιτισμό).
 • Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να επεκταθούν, αν οι μαθητές διερευνήσουν με παρόμοιο τρόπο τον μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό και τους συγκρίνουν μεταξύ τους. Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των στοιχείων που θα συλλέξουν θα τους οδηγήσει μέσα από καθαρά ενεργητικές διαδικασίες στην εξοικείωση με στοιχεία που δομούν την ιστορική σκέψη: την ιστορική ερώτηση, την ιστορική «ανάγνωση» και, κυρίως, την αναγνώριση των ορίων των μαρτυριών και της ερμηνείας τους. 

Φύλλο  Εργασίας 
Κατάταξη πρωτογενών πηγών
Κατηγορία ευρήματος
(τοιχογραφία, αγγείο, εργαλείο,  οπλισμός ειδώλιο)
Χρήση του ευρήματος (διακοσμητικό, κτέρισμα, οικιακή χρήση)
Το θέμα
της εικόνας έχει περιεχόμενο:
ειρηνικό / πολεμικό
Το μήνυμα
που παίρνω
από το εύρημα

1
γυναικείο ειδώλιο
κτέρισμα
ειρηνικό
Η γυναίκα που παριστάνει είναι έγκυος.
2
3
4
5

Άλλες δραστηριότητες
 • Παρατήρησε τον «κυνηγό» και συμπλήρωσε στο σχέδιο ό,τι λείπει (μάτια, ζώνη, όπλα).

 


Στην ιστοσελίδα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  προσφέρεται έντυπο υλικό (σε pdf format) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου