Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

«World Café» με τα μέλη του Θεματικού Δικτύου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας: «Δικτυώσου στο ασφαλές και ανοιχτό σχολείο για όλους» της Β΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας

UNICEF: Το δικαίωμα στην ταυτότητα
UNICEF: Το δικαίωμα στην ισότητα (όχι στις διακρίσεις)UNICEF: Το δικαίωμα της προσωπικής έκφρασης
UNICEF: Το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης
Οι εκπαιδευτικοί αφήνουν το "αποτύπωμά" τους για κάθε ερώτημα
Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

World Café στην 55η Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής


Δημιουργίες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 
στα Εργαστήρια World Café 
3ο Δημοτικό Σχολείο Κορωπίου - 1-10 Μαρτίου 2016


Θέμα: Ενδιαφέρομαι - Συμμετέχω - Μαθαίνω

(ενδιαφέρομαι) Πώς μπορώ να κινητοποιήσω το ενδιαφέρον των μαθητών μου; (συζητήστε με βάση την εμπειρία σας – εστιάστε στη φετινή τάξη)
(μαθαίνω) Πότε θεωρώ ότι έχω κάνει ένα «καλό» μάθημα; (προσδιορίστε κριτήρια και προϋποθέσεις με βάση την εμπειρία σας – εστιάστε στη φετινή τάξη)

"Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη, γκρεμίζω ουρανούς..."

"Στον κύκλο μπαίνω με χαρά
να νιώσω διαφορετικά,
πετάω βιβλία και χαρτιά
πέρα από τα καθημερινά.
Το ταξίδι ξεκινώ
με φαντασία οδηγό,
ό,τι σκέφτομαι μπορώ
να το κάνω ζωντανό,
με χαρτάκια, καλαμάκια,
κάθε είδους παιχνιδάκια.
Γεμίζει ο χώρος μουσική,
θέατρο παίζουμε όλοι μαζί
και έτσι για αλλαγή
εκφράζεται κάθε παιδί".

(συμμετέχω) Πώς μπορώ να κάνω έναν «δύσκολο» μαθητή να συμμετέχει; (προσδιορίστε τη «δυσκολία» και τους τρόπους με βάση την εμπειρία σας – εστιάστε στη φετινή τάξη)

Θέμα: Ανάγκες και Δικαιώματα του παιδιού (Μελέτη Περιβάλλοντος, Α΄ - Δ΄ τάξη)

Θέμα: Πολιτειότητα (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ε΄ - Στ΄ τάξη)
Ψηφοφορίες