Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Θεωρήσεις στην Ιστοριογραφία


ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΟΝΤΕΡΝΑ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΜΕΤΑΜΟΝΤΕΡΝΑ

ΘΕΩΡΗΣΗ

παρελθόν
πραγματικότητα
αναπαράσταση  (διάλογος παρόντος-παρελθόντος)
οριστική απώλεια παρελθόντος
(σκέψη πάνω στο παρελθόν)
ιστορικός χρόνος
ένας και γραμμικός
πολλοί και διασταυρούμενοι
ιστορικός χρόνος είναι ο χρόνος της εκάστοτε αφήγησης
σχέσεις αιτίας - αποτελέσματος
με βάση τεκμήρια και λογική επεξεργασία, χωρίς γενικεύσεις
πολυπλοκότητα αιτίων-συνδυασμός θεωρίας και πηγών
σκέψεις πάνω στην ιστορική εξέλιξη – ανάλυση αφηγηματικής δομής
πηγές - γεγονότα
οι πηγές αποτελούν τεκμήρια για τα γεγονότα
οι πηγές αποτελούν ίχνη του παρελθόντος που μετατρέπονται σε τεκμήρια μέσω  κριτικής-ερμηνευτικής διαδικασίας
οι πηγές ισοδυναμούν με ερμηνείες, με ίχνη της σκέψης πάνω στο παρελθόν
αντικειμενικότητα
δυνατή
σχετική
αδύνατη
ιστορική αλήθεια
μία και εφικτή
σχετική – πολλές «αλήθειες»
αδύνατη – τόσες ιστορικές «αλήθειες» όσες οι ιστορικές αφηγήσεις

Πηγή: Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης, (2005), Αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας: στοριογραφία, διδακτική μεθοδολογία και ιστορικές πηγές,  Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου